Tomorrow On ORO-ISITI ( APONLE ) 5AM-9AM

EWA YORUBA SEGMENT ( kan Pari owe yii Oju lo mohun to yonu…)

EBAWADASI SEGMENT ( AKOBA ATI JAMBA POLICE REPORT FUN ENI TO NI JAMBA OKO)


More Posts for Show: Jubilee Breakfast
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *